CDP’ye Katılan İlk Süt ve Süt Ürünleri Üreticisi Olan Pınar Süt, CDP 2015 İklim Değişikliği Türkiye Raporu’nda Gönüllüler Arasında İlk Sırada

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak için iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek ve kaynakların etkin bir şekilde dağıtımına katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren CDP’nin her yıl yayınladığı CDP 2015 İklim Değişikliği Türkiye Raporu’nda Pınar Süt, programa gönüllü olarak yanıt veren şirketler arasında ilk sırada yer aldı. Şirketlerin iklim değişikliği stratejileri ve emisyon verilerine yönelik bilgilerin analizini içeren rapor kapsamında ayrıca CDP Derecelendirme Metodolojisi’ne göre yapılan değerlendirmelerin sonucu da açıklandı. Pınar Süt 95B derecelendirme puanını elde etti ve saydamlık kategorisinde 6. sırada yer alan şirketlerden biri olmayı başardı. Sürdürülebilirliği, tüm organizasyonda önemli bir stratejik hedef olarak gördüklerini belirten Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu şunları söyledi: ”Sürdürülebilir dünya için sorumluluklarımızın bilincinde ve çalışmalarımızın odağına sürdürülebilirliği almış olarak, faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, tüm organizasyonumuzda bireysel düzeyden başlayarak sürdürülebilirlik konusunda topluma yol gösterici olarak farkındalığı artırmak. Sürdürebilirlik yaklaşımımız kapsamında öncelikli alanlarımız içinde yer alan “enerji ve iklim değişikliği”, “su kullanımı ve atık su”, “sağlık ve güvenlik” ve “toplumsal katkı” konularının önemine inanıyoruz. Ayrıca, toplumun sosyal gelişimine katkı sağlayan toplumsal projelerle sosyal sürdürülebilirliğe de desteğimizi sürdürüyoruz. Pınar Süt, CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında CDP’ye gönüllü yanıt veren şirketlerden biri oldu. Gönüllü şirketler arasında ilk sırada olmamız da bizim doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi.”