YAŞAR HOLDİNG’E "DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI ÖDÜLÜ"

Karbon yönetimi ve iklim değişikliği konusuyla ilgilenen STK’ları ve şirketleri desteklemek amacıyla II. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında düzenlenen “Düşük Karbon Kahramanları” Yarışması'nda Yaşar Holding, “Üretimde Karbon Salımı Azaltımı” alanında ödüle layık görüldü.

II. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında düzenlenen “Düşük Karbon Kahramanları” Yarışması ile Türkiye’nin ilk “Düşük Karbon Kahramanları” belirlendi. Türkiye’nin her yerinden yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, kişilerin ve şirketlerin başvurduğu yarışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleniyor.  Yaşar Holding, “bünyesinde yer alan 10 şirketin tüm yaşam döngüsü üzerindeki etkilerini dikkate alarak faaliyetlerinden doğan karbon salımını azaltmak” amacıyla hayata geçirdiği “Yaşar Topluluğu Karbon Azaltım Yol Haritası ve Uygulaması Projesi” ile “Düşük Karbon Kahramanı” oldu.

Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik stratejisini; enerji ve iklim değişikliği, su kullanımı ve atık su, kullanılan malzeme ve atık, sağlık ve güvenlik ile toplumsal katkıdan oluşan 5 öncelikli alan çerçevesinde yürüttüğünü belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ödül ile ilgili şunları söyledi:

“Yaşar Topluluğu şirketlerinde karbon salımının hesaplanması konusunda çalışmalarımızı tamamladık ve hedeflerimizi belirledik. En fazla enerji tüketen, karbon salımına neden olan sıcak karbon noktalarını belirledik ve “ölçemediğini yönetemezsin” anlayışıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurumsal bazda karbon emisyonlarını hesaplayarak ISO 14064’e göre raporladık. Karbon azaltım stratejimiz doğrultusunda tüm Yaşar Holding şirketlerinde azaltım fırsatlarını takip ediyoruz. Bunun yanı sıra “Enerji ve İklim Değişikliği ile Mücadele” kapsamında 2020 yılına kadar birim ton üretim başına düşen ortalama karbon emisyonunu yüzde 15 azaltma hedefimizi açıkladık. Aldığımız bu ödülü bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteren bir işaret olarak kabul ediyorum. Ödülün alınmasındaki katkılarından dolayı emeği geçenleri kutluyor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda verdikleri destek için tüm Yaşar Topluluğu çalışanlarına teşekkür ediyorum.”