Bütün PDF'i indirmek için tıklayınız >>>
Copyright 2011 Pınar Süt | Kullanım Koşulları
Powered by Tayburn Kurumsal
Kullanım Koşulları

Bu bölüm, Pınar Süt’ün genel ve kanuni sorumluluk ve haklarını içerir. Lütfen, sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı olanları okuyunuz.

Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Pınar Süt Sitesinin kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu koşullara ve site ile ilgili bütün kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Sitenin içeriğinde yer alan bütün yazıların, tabloların ve resimlerin her hakkı saklıdır; bu bilgiler izinsiz olarak başkaları tarafından 3. şahıslara / gruplara dağıtılamaz, kopyalanamaz, iletilemez. Bu sitede yer alan bilgileri diğer bir internet sitesinde yayınlamak veya Pınar Süt’ün haberi olmadan link vermek ve Sitede adı geçen tescilli markaların ve metinlerin izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu koşullarla, bu siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Bütün kullanıcılar, bu site ile bunun bağlı olduğu sitelerin içeriğinin erişim ve kullanımının kendi riskleri olduğunu kabul ederler. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Siteye içerik veya başka bilgileri yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, Siteyi kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararlarını gidereceğinizi de kabul etmektesiniz. Bu sitenin veya bağlı sitelerin oluşmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluşun; erişimden, kullanımdan veya kullanamamazlıktan dolayı ortaya çıkabilecek sonuçlardan veya içeriğinde olabilecek hata ve/veya eksiklerden dolayı cezai ve hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Buna bağlı sonuçlar nedeniyle, bu sitenin veya bağlı sitelerin oluşmasında çalışmış herhangi bir kişi veya kuruluş aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz. Pınar Süt, bu sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.