PET ambalajda BPA yok, Damacana sağlıklı

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER), son günlerde medyada yer alan PET Ambalaj ve polikarbonat damacanalar ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

SUDER Başkanı Adnan Çavuş tarafından yapılan açıklamada; damacana suların tüketiciye ulaşımındaki en güvenli yolun polikarbonat ambalaj malzemesi olduğu; bu alanda yapılan bilimsel araştırma sonuçlarının da Bisfenol A (BPA) içeren şişelerin güvenilirliğini desteklediği vurgulandı. Uluslararası gelişmeleri ve BPA ile ilgili tartışmaları yakından izlediklerini belirten SUDER Başkanı Çavuş, tüketicilerin, kesin bilimsel verilere ve sonuçlara dayanmayan haberler nedeniyle endişelenmelerinin yersiz olduğunu, "Pet şişe ambalajında BPA bulunmadığı gibi, aynı zamanda damacana sularımız da hiçbir sağlık riski taşımamaktadır" dedi.

"Bu konuda kamuoyunu gerçek bilgilerle aydınlatmak bizim görevimiz. Hiç kimse kendisinin ve ailesinin sağlığının bozulmasını istemez. Bilimsel araştırmalar damacanalarda bulunan BPA maddesinin, otoriteler tarafından belirlenen oranların 200 kat altında bulunduğu için insan sağlığına zarar vermediğini göstermektedir".

BPA için tüm dünyada yoğun bilimsel testler yapıldığı ve resmi otoriteler tarafından sürekli inceleme altında tutulduğu belirtilen açıklamada; BPA'nın ne insan sağlığına ne de çevreye karşı hiç bir risk taşımadığına dikkat çekildi. BPA'nın amacına uygun kullanıldığında güvenli olduğu vurgulandı. BPA ile ilgili tartışmalar daha çok ısıtılan BPA'lı ürünlerle ilgili olmaktadır. Su damacanalarında böyle bir durum söz konusu değildir. Dünyanın her yerinde geri dönüşlü su damacanalarında polikarbonat en güvenli ve ekonomik hammadde olarak kullanılmaya devam etmekte ve hiçbir gıda güvenliği kuruluşunun bugüne kadar BPA aleyhinde bir görüşü bulunmamaktadır. Gıda mevzuatına uygun hammadde kullanılarak ve doğru şartlarda üretilen su damacanalarında BPA migrasyonunun ( geçişinin) insan sağlığını tehdit etmesi söz konusu değildir.

 BPA maddesi gıda ambalajlarından,  metal kutuların içine kadar pek çok üründe bulunmaktadır ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmaktan korkması için bilimsel bir sebep yoktur! Bu nedenle, sonuçları ispatlanamayan ve tahminlere dayanan araştırma sonuçlarına itibar edilmemelidir.

Sağlık Bakanlığından sıkı denetim

Türkiye'de şişelenen sular Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmakta ve Sağlık Müdürlükleri tarafından sıklıkla denetlenmektedir, sağlığa aykırı bir durum tespit edildiğinde tesis kapatılmaktadır. Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı su damacanalarında kullanılan polikarbonat dahil bütün ambalaj maddelerine izin vermekte ve kontrollerini yapmaktadır.

Ambalajların altında geri dönüşüm logosunun içinde yer alan rakamlar, ambalaj maddesinin hangi materyalden yapıldığını gösterir. 1 rakamı PET, 3 rakamı polivinil klorürür (PVC) ve 7 rakamı ise polikarbonatın da içinde bulunduğu diğer plastikleri  gösterir. Bu maddeler dünyada en güvenilir ve yetkili otoritelerce kullanımına izin verilen ambalaj materyalleridir.

FDA ve EFSA'ya göre sağlığa zararlı bir durum yok

SUDER Başkanı Adnan Çavuş, uluslararası alanda gıdalara katılan katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan bütün maddelerle ilgili tartışmaların zaman zaman kamuoyunda yaşandığını, ancak bugüne kadar BPA'nın insan sağlığını tehdit ettiğine ya da olumsuz etkilediğine ilişkin kesin bir bilimsel verinin olmadığının altını da çizdi. "50 yıldan fazla bir zamandır bu alanda süren araştırmalar ve dünyada yoğun bir şekilde kullanımının olması, BPA bazlı maddelerden yapılan ürünlerin amaçlanan kullanımlar için uygun olduğunu göstermektedir" denildi. 2008 yılının Haziran ayında Avrupa Komisyonu'nun, 2008 Temmuz ayında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) ve 2008 Ağustos ayında da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA); BPA'dan yapılan ürünlerin amaçlanan kullanımlar için güvenli olduğunu uzun süren görüşmeleri sonucunda yeniden onayladığı hatırlatıldı. Son olarak Eylül 2011'de Japonya Güvenlik ve Sürdürülebilirlik için Bilim Araştırmaları Enstitüsü (Research Institute of Science for Safety and Sustainability-RISS) yayımladığı raporun da BPA nın güvenli olduğuna ilişkin önceden yapılmış çalışmaları desteklediği bilgisi verildi.

Ambalaj ve Gıda mevzuatımız dünya ile uyumlu

Çavuş, açıklamasında gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin her birinin kullanımına, uzun araştırmalar sonucunda uluslararası kuruluşların düzenlemelerine göre izin verildiğine dikkat çekti. Çavuş, WHO (Dünya Sağlık Organizasyonu)  ve FAO (Dünya Gıda Tarım Organizasyonu)' nun ortak organizasyonu "Codex Alimentarius" Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gibi en yetkin kuruluşların BPA'nın insan sağlığını olumsuz etkilediğine dair bir kararı olmadığını da sözlerine ekledi. 

İnsanların BPA'nın bulunduğu ürünleri kullanmakta herhangi bir çekince yaşamaması gerektiğini belirten SUDER Başkanı Adnan Çavuş, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Ambalaj mevzuatı birebir AB mevzuatı ile uyumludur ve AB'deki değişikliklere göre güncellenmektedir. Ayrıca "Codex Alimentarius"nın çalışmaları izlenmekte ve dikkate alınmaktadır. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tüm dünya ülkeleri tarafından benimsenen ve imzalanan anlaşma gereği, her ülke kendi ulusal mevzuatını hazırlarken Codex Alimentarius dokümanlarını referans almak mecburiyetindedir.

Eylül ayında, ABD hükümetine bağlı olarak çalışan ve kimyasalların toksik etkileri üzerine bilimsel veriler sağlayan, Ulusal Toksikoloji Programı NTP'nin (The National Toxicology Program) yaptığı araştırmaya göre Bisfenol A'nın üreme ve büyüme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olduğuna ilişkin somut bir kanıt yoktur. NTP'nin yaptığı bilimsel araştırma sonucu hazırladığı raporda, tüm yaş aralıkları ve gruplarda Bisfenol A'nın etkisinin önemsiz, göz ardı edilebilir düzeyde olduğu yer almıştır".

SUDER'den yapılan açıklamada şu bilgilere de yer veriliyor:

"Konu ile ilgili Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonuçları bilimsel açıdan incelendiğinde, bulguların çok düşük migrasyon olduğunu gösterdiği ve bu nedenle de insanların polikarbonat şişelerden dolayı maruz kalacakları söylenen BPA'nın çok çok düşük düzeylerde olduğu belirtilmektedir. Maruz kalınan eser miktardaki BPA'nın, hem insan sağlığına hem de çevreye karşı hiç bir risk taşımadığı ve BPA'nın amacına uygun kullanıldığında güvenli olduğu belirtiliyor.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Araştırma Merkezi Öğretim üyelerinden Gıda Mühendisi Prof.Dr. Yaşar Kemal ERDEM'in polikarbonat damacana ambalajları ile ilgili yaptığı araştırma sonuçlarına göre BPA maddesi, tabiatta her yerde vardır. Bu maddenin insan sağlığına zarar veren hale gelebilmesi için 35 derece sıcaklıkta 60 gün süreyle bekletilip, bu damacanalardan da günde bir kişi tarafından en az 60 tane tüketilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, bu tür iddiaların hedef aldığı ambalaj malzemesi polikarbonat, sağlıklı suyun tüketicilerimize ulaştırılması için uygun ve güvenli bir ambalaj malzemesidir. Sektörümüzde kullanılan ambalajlar, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerekli BPA analizleri yapıldıktan sonra yine Bakanlığın izni ve denetimi altındaki ambalaj tesislerinde üretilmektedir".

 
 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27