KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. / Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. olarak,,  gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler  ile  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (“KVKK”)  başta  olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. 

Şirketimiz  ile  tüketici,  abone,  müşteri,  tedarikçi, çalışan  ve sair ilişkiler çerçevesinde  paylaştığınız  kişisel verileriniz,  KVKK’ya uygun  şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir;  başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir.  Şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir. 

Veri  sorumlusu  olarak  Şirketimiz  tarafından bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Şirketimizin müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir. 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine göre daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirilerek daha iyi hizmet vermek, tüketicilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün  ve  hizmetlerimiz  hakkında görüşlerinizi alabilmek,  istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek  ve  çeşitlendirmek  ve  bunlarla  birlikte  gerekli  kalite  ve  standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü  şekilde  yapabilmek, 
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bülten, yayın, derginin paylaşılması,
 • İnternet sitesine üyelik kaydının yapılması,
 • İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç  ve kapsamda,     internet  sitesi,  muhtelif  sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları  gibi araçlar  üzerinden,  Şirketimiz ile  yapılan yazılı  veya  sözlü  iletişimler  vb.  kanallar  aracılığıyla  sözlü,  yazılı  veya  elektronik  ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 

6698 sayılı KVKK’nın, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. için “Kemalpaşa Caddesi No:317 35060 Pınarbaşı-İzmir” adresine ve Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. için “Ankara Asfaltı 25. Km. Kemalpaşa / İzmir” adresine ıslak imzalı olarak veya Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. için “kvkk@pinarsut.com.tr” ve Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. için “kvkk@pinaret.com.tr” e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.  

 
 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27

 
CookieWeb sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik ve kullanım koşullarımıza göz atabilirsiniz.
X