İnsan Kaynakları Yönetim Sistemimiz

Pek çok ilke imza atan Yaşar Topluluğu'nun başarısının temelinde, asıl gücün "insan" olduğu bilinci yatar. Topluluk köklü geçmişinden devraldığı ilkleri başarma becerisini, girişimcilik ve yenilikçilik ruhunu; kalite anlayışı, değişime açıklık, topluma saygı, verimlilik bilinci ve dinamik organizasyon yapısıyla korur ve geliştirir. İnsan kaynakları stratejik yönetim ortağı olarak rekabet üstünlüğünü sürdürecek politika ve uygulamalarla çalışanlarına destek olur.

Organizasyon:

Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

İnsan:

Nitelikli İş Gücünü Topluluğa Kazandırma : Yaşar Topluluğu’nu geleceğe taşıyacak; verimli, motivasyonu ve performansı yüksek işgücünü istihdam etmek ve bünyemizde tutmak ana hedefimizdir.Yaşar Topluluğu yetkinliklerine sahip, nitelikli, etik kurallarımız doğrultusunda çalışabilecek kişilerin Topluluğa kazandırılması hedeflenir.

Performans Yönetimi : Kurumsal performansın yükseltilmesi için çalışanların hedeflerinin şirket hedefleriyle bütünleşmesini sağlamak, performans odaklı çalışmayı teşvik etmek, çalışanların şirkete katkısını değerlendirmek ve onların gelişimlerine sistemli bir şekilde destek olmak Topluluğumuzun vazgeçilmez önceliklerindendir.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri: Çalışanlar kişisel gelişim, yönetim ve uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitimlerle desteklenir. Ayrıca çalışanların farklı ve güncel konulardaki yenilikleri takip etmelerini ve global bir vizyon kazanmalarını sağlayacak seminerler ve konferanslar düzenlenir.

Gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli hedeflerden biridir. ;Yaşar Holding İnsan Kaynakları tarafından merkezi olarak yürütülen programlardan biri Yönetici Yetiştirme Havuzu Projesi’dir (YYHP), genç ve potansiyeli yüksek çalışanları 18 aylık bir programla geliştirmeyi hedefler. Program eğitimler, proje çalışmaları ve mentorluk sistemiyle üçlü bir yapıya sahiptir.

Yaşar Topluluğu gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı sektör ve ihtisas alanlarında çalışanlarına geniş kariyer fırsatları sunarak çalışanlarının gelişimini desteklerken organizasyonunu da güçlendirmektedir

Kültür:

Yaşar Topluluğu değerlerine sahip çıkan, etik kurallara uygun davranan, sürekli gelişimi hedef alan, yenilikçiliği ön planda tutan, kurumsal sosyal sorumluluğa önem veren bir kültürü daha da kuvvetlendirmek için gayret eder, gereken tedbirleri alır, uygular.

Çalışan Memnuniyeti :Yaşar Topluluğu önce insan ilkesini hedef alarak her yıl yaptığı anket uygulaması ile çalışanlarının görüşlerini alır. Bu doğrultuda şirket yönetimleri aksiyon planları hazırlayarak çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı uygulamalar gerçekleştirir.

Yaşar Holding'de Sürekli İyileştirme Kültürü : Yaşar Topluluğu'nun kuruluşundan bu yana var olan sürekli iyileştirme kültürü, Ortak Kritik Başarı Göstergeleri'nin takibi, Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi (OMİ), Verimlilik Yarışması ve Yalın 6 Sigma gibi farklı sistem ve uygulamalarla sürdürülmektedir.

Operasyonel Maliyet İyileştirme (OMİ) : Her seviyede çalışan bireyler veya takımlar tarafından önerilen maliyet iyileştirme projeleri sisteme dahil edilerek performas kriterleri takip edilir. Başarı kazanan projeleri önerenler ödüllendirilir.

Verimlilik Yarışması : Yaşar Topluluğu, şirketlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla 2005 yılından bu yana "Verimlilik Yarışması" organizasyonları düzenlemektedir.

Yalın 6 Sigma : 2008 yılında Yalın 6 Sigma çalışmalarına üst düzey yönetici çalıştayıyla başlamıştır.

Yönetimin desteği ile oluşturulan yol haritasında Kara Kuşaklar ve üstlenecekleri projeler belirlenmiştir. Şirkette mevcut değerli insan kaynağına Yalın 6 Sigma eğitim fırsatını vermek ve şirket kültürüne bu anlayışı katmak amacıyla Kara Kuşak'lar organizasyon içinden seçilmiştir. Sistemin yetiştirdiği Kara Kuşak, Yeşil Kuşak ve Sarı Kuşaklar ile yayılım sağlanıp proje çalışmalarına devam edilmektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi : Yaşar Holding 2008 yılında İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ana başlıklarını içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzalamıştır. »

 
 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27