Yönetim Sistemleri Politikası

PINAR SÜT YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Süt ve Süt Ürünleri, Toz Ürünler, Sos Grubu Ürünler ve Meyve Suları üreten Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. olarak ana hedefimiz, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız ile birlikte, karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırarak büyümek ve bir dünya markası olmaktır. 

Bu doğrultuda Pınar Süt olarak, 

 • Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri, yasal mevzuatlar ve ahlaki kurallar çerçevesinde; müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı, 
 • Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Ürün ve proseslerimizde, gıda güvenliği, çevre, iş güvenliği ve enerji yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; ürüne, çevreye ve çalışanımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmayı,
 • Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Proseslerimizde, tasarım aşamasından itibaren enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri kullanmayı, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirmeyi ve alternatif kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmayı,
 • Kurumsal Risk Yönetimiyle, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasını ve riskin yönetilmesini sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan hedef ve programların düzenli gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.

PINAR ET YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 • Gıda güvenliğini sağlamak,
 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin yasal düzenlemelere uymak,
 • Müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,
 • Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Yaşar Holding’in bir kuruluşu olarak, insana ve çevreye değer vermek, faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salınımını azaltan uygulamaları hayata geçirerek, doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Faaliyetlerimize ilişkin gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini analiz ederek, değerlendirmek ve uygun koruyucu önlemlerle yönetmek,
 • Çalışanlarımızın, Entegre Yönetim Sistemimizin gereklilikleri hakkında bilinçlenmeleri ve sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • Laboratuvarımıza iç ve dış müşterilerden ulaşan analiz taleplerini; bağımsız, tarafsız ve bilginin gizliliğine özen gösteren bir yaklaşımla, hızlı, güvenilir ve doğru olarak karşılamak,
 • Kalite, Gıda, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerine uyarak, süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmek.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken Enerji tüketimlerini analiz ederek, ilgili izleme ve ölçme sistemleriyle kontrol altına almak ve azaltımı için enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek, bunun yanında alternatif enerji kaynakları araştırarak doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak,

Temel Politikamızdır.

PINAR SU YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Pınar Su, doğadan saf ve doğal elde ettiği kaynak sularını yine aynı titizlikle hiçbir işlem yapmadan en doğal hali ile şişeleyip tüketicilerine sunarken çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde, " Müşteri Memnuniyeti", "Kalite", "Gıda Güvenliği", "Çevre", "Enerji" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği"ne olan etkileri kontrol etmeyi, tüm bu yönetim sistemlerinde sürekli iyileşmeyi ve gelişim sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Markamızın değerini arttırmak ve bir dünya markası olmak hedefimiz, müşterilerimizin ürünlerimizi güvenle ve sağlıkla tüketmesini sağlamak en önemli ilkemizdir.

Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve her anından keyif almalarını sağlamak için müşteri memnuniyetine, operasyonel mükemmeliyetçiliğine, insan kaynaklarına, sürdürülebilir çevre bilincine, etik değerlere odaklanmış olan Pınar Su:

 • Bilim, Birlik, Başarı meşalesi ışığında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarında ve toplumda müşteri memnuniyeti, kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleşmesi için uğraş verir,
 • Daha iyi bir yaşam için müşteri ihtiyaçlarını hızla algılar,
 • Her türlü müşteri geri bildirimi için tüm teknolojisini, alt yapısını ve insan kaynaklarını seferber ederek, müşteri odaklı, şeffaf ve objektif bir yaklaşımla şikayetleri ele alır,
 • Katılımcı yönetim anlayışı ile insan kaynağına, müşteri algısına ve tedarikçilerin gelişimine öenm verir,
 • Müşteri memnuniyeti, kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri ile üyesi olduğu kuruluşların şartlarını takip eder ve yerine getirir,
 • Yatırım kararı alırken müşteri odaklı, çevreye ve enerji verimliliğine dayalı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman ve teknoloji seçer,
 • Enerji verimliliği açısından en uygun ürünü seçer ve enerji performansının iyileşmesine dayalı tüm tasarımları destekler,
 • Tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirmeyi hedefler, mümkün olduğunca doğal ve yeniden kullanılabilir malzemeleri ve enerji kaynaklarını tercih eder,
 • Atıklarını uygulayabildiği ve faaliyetleri arasına alabildiği her durumda asgari düzeye indirir, geri dönüşümünü sağlar veya zararsız hale getirecek önlemler alır,
 • Karlılığı ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapar,
 • İş kazası riskini yok edecek şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları kurmayı amaçlar,
 • Faaliyet gösterdiği tüm yurt içi ve yurt dışı bölgelerde yasalara, kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir ve açık iletişim kurar,
 • Müşteri memnuniyeti, çevre, enerji, gıda güvenliği,iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri gerektiğinde kamu, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarına iletir ve/veya bu bilgileri ister,
 • Müşterilere ait kişisel ve kurumsal bilgileri gizlilik prensiplerine sadık kalarak üçüncü taraflar ile paylaşmayacağına taahhüt eder.
 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27