PINAR Yaşam Pınarım

Pınar’ın misyonu; tüketicilerine sağlık, lezzet, yenilik kaynağı olan ürünleri sunan bir yaşam pınarı olmaktır. Bu misyon çerçevesinde yaşam pınarı olmanın temelde dayandığı üç ana unsur; sağlık, lezzet ve yenilik pınarı olma özelliğidir. Pınar, tüketicilerine sunduğu sağlık, lezzet ve yenilik ekseninde “iyi yaşam”’ı destekler ve faaliyetleri bu ana hedef doğrultusunda sürdürür.

Başarılı Birey Olmanın Yolu Duygusal Zekadan Geçiyor

Başarılı Birey Olmanın Yolu Duygusal Zekadan Geçiyor
Başarı, sosyal, duygusal ve akademik alanda elde edildiğinde bireyler kendilerini üretken ve mutlu hissediyor. Bu üretkenlik ve mutluluk toplumsal gelişimi de olumlu yönde etkiliyor. Mutlu ve başarılı bir birey olmanın yolu duygusal zeka gelişiminden geçiyor.

Bireylerin başarıya odaklanmasında zeka düzeylerinin önemi hep tartışılan bir konu. Akademik başarı uzun süre sadece akademik zeka ile bağlantılı olarak tanımlanmış. Neden-sonuç ilişkisi kurabilen, yaşıtlarının ilerisinde aritmatik işlem gücüne sahip, geniş bir sözcük dağarcığı olan, dikkatinin sürekliliği açısından sorun yaşamayan çocukları, “işlevselliği yüksek” ya da “zihinsel kapasitesi parlak” çocuklar olarak tanımlanıyor. Uzun yıllar bu çocukların akademik başarılarının ve mesleki yeterliliklerinin de iyi olacağı düşüncesi hakimdi.
Günümüzde akademik alandaki sorunlarla karşılaştığında kısa sürede işlevsel yanıtlar üreten, uygun çözüm yolları bulan zeki çocukların bir de duygusal, sosyal alanda kendilerini gösterebilmelerinin gerekli olduğu biliniyor. Erişkin yaşantıdaki başarı duygusu ve yeterlilik bireyin akademik, sosyal ve duygusal zekasıyla belirleniyor.
Duygusal zeka (Emotional Intelligence) kavramı ilk kez 1985 yılında yayınlanan bir bilimsel çalışmada yer aldı. Ancak 1990 yılından bu yana duygusal zekanın çocuk gelişimindeki etkileri ve erişkinlerin akademik, sosyal, duygusal yaşantılarına katkıları araştırılıyor.
Duygusal zeka tanım olarak, bireyin çevresel baskılarla ve isteklerle uygun biçimde başa çıkmak için kullandığı duygusal, kişisel ve sosyal yeteneklerinin tamamıdır. Bir başka deyişle bireyin kendi duygularını ve başkalarının içinde bulunduğu ruh halini anlayabilmesi, düşünce ve eylemlerinde bu bilgiyi kullanması, duygusal zeka göstergesidir. Kişi çeşitli olaylarla karşılaştığında kendi duygularını anlar, adlandırır, başkalarına empati yapar ve elde ettiği duygusal verileri yaşamını zenginleştirecek biçimde kullanarak duygusal zekadan yararlanıyor.
Bazı insanlar kendi duygularını tanımlamakta daha becerikli, başkalarının duygusal tepkilerini ayırt etmekte daha dikkatlidir. Bu becerinin bir bölümü doğuştan geliyor. Empati yapabilen, duygusal alanlarda problem çözme yeteneğini ortaya koyabilen kişilerin başarı düzeylerinin yüksek olduğu izleniyor.

 

Çocuklarda Duygusal Zeka Gelişimi Nasıl Desteklenir?

+Çocuğun yaşına uygun sorumluluk
alanları yaratın
+Öz denetime izin verin
+Sık sık uyarmayın
+Yapması gerekenleri sık anımsatmayın
+Yardımlaşma ve paylaşma duygularını harekete geçirin (Okuldaki sosyal kulüpler ya da yardım dernekleri ile iletişim içinde olmasını sağlayın)
+Duygularınızı ifade edin, “ben dili” kullanın
+Çocuğunuzla duyguları taklit oyunu oynayın, drama çalışmalarına katılmasını destekleyin
+Kitap okuyun ve okumasını destekleyin (özellikle dünya klasikleri gibi duyguları ve durumları ayrıntılı tasvir eden kitaplar)

Duygusal Zeka Kavramı İçinde;

+Empati
+Duygularını anlama ve ifade etme (hem kendi
duygularını hem başkalarının duygularını)
+Mizaç özellikleri
+Bağımsız hareket edebilme, özerk davranabilme
+Öz denetim sahibi olabilme
+Yeni ortamlara uyum sağlayabilme
+Değişen koşullara uyum gösterebilme
+Başkaları tarafından beğenilme
+Kişilerarası sorunları sezebilme, çözebilme
+Sevecenlik, nezaket, saygı
+Kararlı, dengeli ruh hali, yer alıyor.

 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27